O nás

Kreslíme mapy myšlienkových svetov

Kde mám myšlienky? Odkiaľ prišli? Kde vznikajú moje názory? Ako robím rozhodnutia? Prečo mi tie správne veci prichádzajú na jazyk vždy až hodinu po dôležitom rozhovore?

Sme nadšencami pýtania sa. Radi objavujeme svet. Dlhé roky skúmame spôsoby, akými sa ľudia vyrovnávajú s každodennými nástrahami v oblasti triedenia informácií, komunikácie a rozhodovania sa. Skúmame to v spoločnosti, v biznise, v politike aj školách. Na základe tohoto štúdia sme zistili, že v myšlienkach je možné si upratať. Že myslenie má pravidlá.

Tieto pravidlá sme prakticky testovali. Vyjednávali sme reálne obchody a tvorili reálne politiky. Pripravovali sme vrcholových rečníkov a rečníčky. Pomáhali sme veľkým skupinám rôznorodých ľudí robiť ťažké rozhodnutia. Formulovali sme vízie, misie a pomáhali nachádzať kľúčové hodnoty.

Z našich skúseností sme zostavili funkčné vzdelávacie a poradenské moduly, do ktorých neustále v koncentrovanej podobe prenášame všetko, čo o svete vieme. Cez praktické príklady a cvičenia vedieme účastníkov a účastníčky k tomu, aby sa vo svete myslenia, rozhodovania a komunikácie cítili istejší a istejšie. Aby ich slová a činy viedli k napĺňaniu ich cieľov a snov.

Keď sa nám to podarí, vtedy sa usmievame.

Štruktúrované myslenie
Kritické myslenie
tím AKM
konateľka
Hana Poliačiková
konateľka
AKM spoluzakladala, zodpovedá za marketing a chod spoločnosti
lektor kritického myslenia
Martin Poliačik
CEO, lektor
V AKM pôsobí od jej úplného začiatku, zodpovedá za obsahovú stránku našich produktov
Hana Skljarszka
Hana Skljarzska
lektorka, facilitátorka
V AKM pôsobí od roku 2019, zodpovedá za obsah školení a ich prenos do online prostredia.
lektor kritického myslenia
Martin Burgr
lektor, konzultant
AKM spoluzakladal, zodpovedá za rozšírené služby komunikačného poradenstva
Jan Búza
Ján Búza
lektor, konzultant
AKM spoluzakladal, zodpovedá za rozšírené služby v oblasti strategického biznis poradenstva
Katarína Koromházová
Katarína Koromházová
lektorka
Bola úspešnou debatérkou. Je našou spojkou s klientmi a klientkami v Košiciach a okolí.
lektor kritického myslenia
Ondrej Gažovič
lektor
Bol úspešným diplomatom, dnes prednáša o potrebe odpočinku, spánku a regenerácie. Kritické myslenie školil najmä v radoch učiteľov.
Ján Markoš
Ján Markoš
lektor
Je šachovým veľmajstrom a autorom doteraz najúspešnejšej knihy o kritickom myslení na slovenskom trhu - Sila rozumu v bláznivej dobe.
lektor kritického myslenia v AKM
Jakub Kobela
lektor
Bol tvorcom vzdelávacej metodiky pre európske debatné organizácie, zodpovedal tiež za marketing samosprávneho banskobystrického kraja. V AKM zodpovedá za metodológiu a rozširovanie súčasných školiacich modulov.
Ondrej Schütz
Ondrej Schütz
lektor
Je styčným dôstojníkom medzi AKM a našou sesterskou organizáciou Slovenskou debatnou asociáciou. Zodpovedá za hľadanie nových posíl nášmu lektorskému tímu.

Veríme, že dnešná doba potrebuje kritické myslenie

Kto sme?

Sme skúsení lektori so skúsenosťami z biznisu, politickej komunikácie, akademickej pôdy a občianskeho sektora. Sme víťazi debát, ktorých kritické myslenie zmenilo.

Čo robíme

Zlepšujeme komunikáciu našich klientov. Odovzdávame zručnosti, ktoré im umožňujú dosahovať svoje ciele. Pomáhame rozvíjať kritické myslenie a orientovať sa vo svete faktov a argumentov.

Ako to robíme

Meníme obsah podľa potrieb klienta. Nevidíme zmysel vo vzdelávaní, ktoré nie je zažité. Naše školenia sú maximálne praktické a vychádzajú z reálnych situácií.

Prečo sme vznikli

Kriticky mysliaci človek podrobuje informácie aj spôsob, akým ich získal, systematickej kontrole. Spája poznatky do zmysluplných celkov a zrozumiteľne sa pýta na chýbajúce časti. Svoje postoje vie obhájiť poctivými, logickými a jasnými argumentmi a k rovnakému postupu vedie aj svojich názorových oponentov. Odhaľuje v komunikácii snahy o manipuláciu aj logické chyby a pri informácii rovnakú pozornosť venuje jej obsahu aj spôsobu, ako a prečo sa k nemu dostala.

Akadémia kritického myslenia vznikla, aby ste sa aj vy stali takýmito ľuďmi. V biznise, osobnom živote či verejnej službe. Vďaka kritickému mysleniu sa ľahšie zorientujete v záplave informácií okolo vás. Rozhodnutia budete robiť na základe lepšieho pochopenia situácie. Komunikovať budete efektívnejšie a ľahšie pochopíte úmysly, potreby a ciele ľudí vo vašom okolí. A paradoxne, pochopením limitov vlastného myslenia začnete viac využívať jeho potenciál.