AKADÉMIA KRITICKÉHO MYSLENIA VÁS NAUČÍ EFEKTÍVNE HODNOTIŤ INFORMÁCIE ODHALIŤ ARGUMENTAČNÉ A LOGICKÉ CHYBY PRESVEDČIVO KOMUNIKOVAŤ