Získajte kontrolu
nad svojou
komunikáciou

Kritické myslenie je cesta k lepším vzťahom a úspechom v živote

Získajte kontrolu
nad svojou
komunikáciou

Kritické myslenie je cesta k lepším vzťahom a úspechom v živote

AKO VÁM MôŽEME POMôCŤ

Naše školenia a služby

Akadémia kritického myslenia stavia na viac ako 20 rokoch skúseností v oblasti teórie argumentácie, akademickej debaty, verejného vystupovania a rétoriky. Vyrástli sme v prostredí debatných klubov a všetko, čo vieme, sme pretavili do ponuky našich služieb.

Školenia pre firmy a verejnú sféru

Zameriavame sa na rozvoj základných foriem kritického myslenia. Jeho najdôležitejšou črtou je snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v čo najširších súvislostiach.

Strategické poradenstvo a facilitácia

Kritické myslenie nielen učíme, ale aj denno denne používame. Všetko, čo prezentujeme na našich kurzoch a školeniach, vychádza z dlhoročnej praxe v mnohých odvetviach.

Kurzy pre verejnosť

Cez kurzy pre verejnosť otvárame brány aj pre jednotlivcov. Dopyt po školeniach, na ktoré sa dá zapísať jednotlivo, bol tak veľký, že sme mu jednoducho nevedeli odolať.

Služby na mieru

Chceli by ste skombinovať obsah viacerých školení a služieb presne pre potreby vašej firmy? Alebo riešite veľmi špecifickú situáciu a hľadáte pomoc presne na jej zvládnutie?

Naše kurzy vedú k štrukturovanému mysleniu, efektívnemu triedeniu informácií a schopnosti vlastné argumenty zmysluplne prezentovať.

V AKÝCH OBLASTIACH VÁM VIEME POMÔCŤ

Komunikácia

Ukážeme vám, ako dobrá štruktúra v komunikácii šetrí čas, vedie k lepším rozhodnutiam a znižuje priestor pre nedorozumenia a konflikty. Dáme vám možnosť získať nad ňou väčšiu kontrolu.

Plánovanie

Do vašich plánov vnesieme poriadok a jednotný jazyk. Naučíme vás nachádzať najlepšie riešenia a prezentovať ich tak, aby všetci vedeli, kde je ich miesto a čo chcete spolu dosiahnuť.

Tvorba stratégie

Potrebujete pomôcť naformulovať víziu, misiu a dlhodobé strategické ciele? Náš tím pre facilitáciu vás celým procesom prevedie a dodá štruktúrované výstupy pre ďalšie použitie.

Predaj

Naučíme vás sformulovať najlepšie argumenty pre predaj vašich služieb a produktov. A prostredníctvom cvičení a hier vám ukážeme, ako ich obhájiť aj v náročných vyjednávacích situáciách.

Firemná kultúra

Pomôžeme vám zaviesť prvky, ktoré umožnia skrátiť pracovné porady, efektívnejšie rozdeľovať úlohy a pri kreatívnych procesoch vytvoriť priestor pre všetky relevantné nápady.

Pracovné prostredie

Vďaka lepšej komunikácii a väčšom prehľade o smerovaní spoločnosti sa u vás zamestnanci budú cítiť lepšie. Pri nedorozumeniach bude jednoduchšie nájsť príčinu a prísť s riešením.

NAŠI KLIENTI NÁS ODPORÚČAJÚ

Prenášame desiatky rokov skúsenosti debatných víťazov do sveta biznisu a firemného prostredia. Spájame vedecké poznatky o ľudskej mysli so skúsenosťami z debát, politiky, biznisu a vzdelávania dospelých.

NÁŠ BLOG

Chcete vedieť viac o kritickom myslení? Čítajte náš blog.

Máte otázku? Kontaktujte nás

    K spracúvaniu osobných údajov dochádza v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Bližšie informácie sú dostupné TU.