Naše služby

Čo potrebujete? Zlepšiť komunikáciu vo svojich tímoch? Nájsť zrozumiteľnú cestu, ako odprezentovať novú stratégiu zamestatncom firmy? Zmeniť firemnú kultúru tak, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam a hádkam? Pre všetky tieto a mnohé ďalšie situácie máme riešenie.

Za posledné roky sme preškolili stovky ľudí a desiatkam firiem a jednotlivcov sme pomohli lepšie dosahovať ich ciele a upratať si v myslení a komunikácii. Niekde školíme talentovaných vybraných jednotlivcov, ktorých si ich firmy cenia a chcú udržať. Inde pracujeme s vedením spoločnosti na formulácii dlhodobej stratégie. Sú firmy, ktorým pomáhame nastaviť novú úroveň pracovných vzťahov na pracovisku aj so zákazníkmi. A inde zas pracujeme s jednotlivcami, ktorí chcú pracovať hlavne na svojom osobnom raste. Paleta našich služieb je tak široká, že pre vás určite nájdeme vhodné riešenie.

Ponuka školení pre firmy a verejnosť

Školenia pre firmy a verejnú sféru

Zameriavame sa na rozvoj základných foriem kritického myslenia. Jeho najdôležitejšou črtou je snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v čo najširších súvislostiach.

Strategické poradenstvo a facilitácia

Kritické myslenie nielen učíme, ale aj denno denne používame. Všetko, čo prezentujeme na našich kurzoch a školeniach, vychádza z dlhoročnej praxe v mnohých odvetviach.

Kurzy pre verejnosť

Cez kurzy pre verejnosť otvárame brány aj pre jednotlivcov. Dopyt po školeniach, na ktoré sa dá zapísať jednotlivo, bol tak veľký, že sme mu jednoducho nevedeli odolať.

Služby na mieru

Chceli by ste skombinovať obsah viacerých školení a služieb presne pre potreby vašej firmy? Alebo riešite veľmi špecifickú situáciu a hľadáte pomoc presne na jej zvládnutie?