Vyjednávanie

Toto školenie nadväzuje na kurzy argumentácie. Cieľom je pripraviť účastníkov a účastníčky na reálne vyjednávacie situácie a dať im do rúk nástroje, vďaka ktorým v nich lepšie dosiahnu svoje ciele. Naučia sa tiež, že v dlhodobom horizonte má každé vyjednávanie niekoľko funkcií a my si vyberáme, ktoré dostane v daný moment prioritu.

Vyjednávenie väčšinou nie je jednorázovou a jednoduchou situáciou, kde buď dosiahneme cieľ alebo nie. Často je súčasťou dlhodobého budovania vzťahu, pozičnou hrou alebo cestou k riešeniam, ktoré objavíme až v jeho samotnom procese. Vedieť sa dobre pripraviť, naučiť sa reagovať a vedieť, kde sú naše limity sú cenné schopnosti, vďaka ktorým sa ľudia vo vyjednávaniach nestratia.

Školenie pre firmy

GESTOR ŠKOLENIA

Ján Búza

Ján Búza je biznisovou hlavou lektorského tímu AKM. Pôsobil ako konzultant pre telekomunikačné a energetické firmy v medzinárodnej poradenskej spoločnosti a neskôr pomáhal portfóliovým spoločnostiam slovenského fondu rizikového kapitálu LRJ Capital. Exceloval na debatných súťažiach, má za sebou stovky skutočných vyjednávaní a vďaka tomu sú ním navrhnuté kurzy založené na praxi

lektor

Základný kurz (1 deň)

Účastníci a účastníčky si odnesú:

 • porozumienie základným teoretickým konceptom vo vyjednávaní
 • znalosť rôznych aspektov vyjednávacieho procesu a možných rovín pohľadov naň
 • schopnosť identifikovať ciele druhej strany alebo iných strán vo vyjednávaní 
 • znalosť štruktúry vyjednávacieho procesu
 • pochopenie emocionálnej stránky vyjednávania
 • tipy pre rozpoznanie snahy o manipuláciu
 • prehľadné materiály, vďaka ktorým sa k obsahu školenia budú môcť kedykoľvek vrátiť

Rozšírenie (1 deň)

Účastníčky a účastníci si odnesú:

 • pochopenie komplexnejších vyjednávacích stratégií
 • precvičenie situácií s viacerými aktérmi a premennými
 • znalosť základov skupinovej facilitácie
 • poznanie metód pre riešenie konfliktných situácií
 • praktické skúsenosti precvičené v modelových situáciách 
 • možnosť rozoznať neférové správanie pri nastavení podmienok a prostredia pre vyjednávanie
 • prehľadné materiály, vďaka ktorým sa k obsahu školenia budú môcť kedykoľvek vrátiť

Máte záujem o školenie?

  K spracúvaniu osobných údajov dochádza v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Bližšie informácie sú dostupné TU.

  Pokračujte vo vzdelávaní

  Na základný kurz vyjednávania môžete nadviazať jeho rozšírením, návratom k teórii argumentácie pre pokročilých alebo zahĺbením sa do špecifických tém. Kurzy aktívneho počúvania a schopnosti reakcie vám umožnia lepšie reagovať na postoje a argumenty ľudí okolo vás. Ak si vyberiete riešenie problémov, získate vhľad do toho, ako problémy idetifikovať, popísať a ako nachádzať a komunikovať ich riešenia.