Verejné prejavy

Postaviť sa pred ľudí a začať rečniť je pre väčšinu ľudí výzva. A aj prirodzené talenty potrebujú roky, aby vykvitli do svojho plného potenciálu.

V našom lektorskom tíme sú ľudia, ktorí trénovali špičkových rečníkov a rečníčky na medzinárodné turnaje a aj v ďalšom živote sa venovali oblastiam úzko spätým s verejnou prezentáciou. Navyše spolupracujeme s odborníčkou na reč tela aj hlasovou pedagogičkou. Čo sa týka verejného prejavu, ukážeme vám vaše maximum.

lektor kritického myslenia

Máte záujem o viac informácií?

    K spracúvaniu osobných údajov dochádza v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Bližšie informácie sú dostupné TU.