Facilitácia

Facilitované rozhovory sú ideálnym nástrojom pre formuláciu strategických cieľov, vízia a misie spoločnosti alebo nachádzanie východísk z komplikovaných a komplexných situácií. Mnohé výskumy z posledných rokov naznačujú, že ľudská myseľ je postavená na hľadanie najlepších riešení a nápadov v komunikácii s inými ľuďmi.

My vás takýmto hľadaním nápadov a riešení radi prevedieme. Facilitácia je vedenie dialógu skupiny ľudí s konkrétnym cieľom. Facilitátor či facilitátorka dávajú tomuto dialógu štruktúru, sledujú čas, majú prehľad o diskutovaných témach a vedú účastníkov a účastníčky k vzájomnému porozumeniu a formulácii záverov. Zároveň zodpovedajú za zaznamenávanie informácií a po stretnutí dodávajú klientom zápis vo vopred dohodnutom formáte.

Facilitácie

Máte záujem o facilitáciu?

    K spracúvaniu osobných údajov dochádza v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Bližšie informácie sú dostupné TU.