Argumentácia a hranice ľudskej racionality

Cieľom školenia je osvojiť si štruktúru argumentu, vyskúšať si ju na konkrétnych príkladoch a pochopiť, ako sa vytvárajú jej jednotlivé časti. Účastníci sa tiež naučia argumenty spájať do konzistentných celkov a na základe praktických cvičení pochopia, ako dobre postavený argument zbližuje pohľady na svet rôznych ľudí.

Argument je základnou stavebnou jednotkou zmysluplnej komunikácie. Cez dobrý argument nielen vyjadríme svoj názor alebo presvedčenie, ale aj umožníme partnerom v komunikácii pochopiť, ako sme k svojmu názoru či presvedčeniu dospeli. Argument dodáva do komunikácie istotu a systém, jeho osvojenie je prvým krokom ku kultivácii myslenia a hlbšej analýze sveta okolo nás. Myslenie v argumentoch umožňuje každodenný rozvoj našej schopnosti porozumieť realite.

Školenie pre firmy

GESTOR ŠKOLENIA

Martin Poliačik

Martin Poliačik patrí medzi priekopníkov akademickej debaty na Slovensku. Kritickému mysleniu, teórii argumentácie a rečníctvu sa venuje od roku 1996. Bol výkonným riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie, učil na Montessori škole, 10 rokov bol aktívnym slovenským a európskym politikom. Kurzy argumentácie opiera o svoje dlhoročné praktické skúsenosti.

lektor kritického myslenia

Základný kurz (1 deň)

Účastníci a účastníčky si odnesú:

 • základnú štruktúru dobrého argumentu, jeho vnútornú logiku a možné použitia
 • zážitky z praktických cvičení, vďaka ktorým budú neskôr schopní a schopné argument používať v každodennom živote
 • poznanie niektorých aspektov fungovania ľudského mozgu, na základe ktorého bude možné vyhýbať sa chybám v komunikácii a nedorozumeniam
 • prehľadné materiály, vďaka ktorým sa k obsahu školenia budú môcť kedykoľvek vrátiť

Rozšírenie (1-2 dni)

Účastníčky a účastníci si odnesú:

 • štruktúru argumentačnej línie – praktický a zmysluplný návod, ako argumenty spájať a rozširovať do komplexných celkov
 • poznanie hraníc ľudskej racionality, identifikáciu slabín v argumentoch iných
 • pochopenie logických chýb a vďaka praktickým cvičeniam aj schopnosť ich rozoznávať
 • schopnosť rozoznať niektoré manipulačné techniky a spôsoby využívania nedokonalosti ľudského myslenia
 • prehľad o možných spôsoboch hľadania podpory pre svoje argumenty v záplave informácií rôznej kvality
 • poznanie možných úrovni sporu a návod, ako sa medzi nimi v zmysluplnej komunikácii pohybovať
 • prehľadné materiály, vďaka ktorým sa k obsahu školenia budú môcť kedykoľvek vrátiť

Máte záujem o školenie?

  K spracúvaniu osobných údajov dochádza v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Bližšie informácie sú dostupné TU.

  Pokračujte vo vzdelávaní

  Na základný kurz argumentácie môžete nadviazať jej rozšírením alebo sa zahĺbiť do špecifických tém. V kurzoch aktívneho počúvania a schopnosti reakcie sa naučíte na argumenty vhodne odpovedať, kurzy vyjednávania vás pripravia na dosahovanie cieľov v obchode aj denných situáciách a ak si vyberiete riešenie problémov, získate vhľad do toho, ako problémy idetifikovať, popísať a ako nachádzať a komunikovať ich riešenia.