Strategické poradenstvo

Potrebujete pripraviť špičkovú prezentáciu pre klienta? Alebo vytvoriť novú komunikačnú stratégiu dovnútra firmy? Pre tieto a mnohé ďalšie situácie vám ponúkame na mieru ušité poradenstvo od našich najlepších lektorov a výskumného tímu.

Ak viete, čo chcete, prídeme a pomôžeme vám komunikáciu nastaviť. Ak najprv potrebujete dodatočné informácie, povoláme náš výskumný tím. Môžeme u vás vo firme presne zmerať nálady, inkluzivitu prostredia, spokojnosť zamestnancov alebo zmapovať spôsoby, akými spolu formálne aj neformálne komunikujú. Na základe týchto zistení sformulujeme odporúčania, ako dosiahnuť vami stanovené ciele. Strategické poradenstvo je kombinácia našich školení a životných skúseností k vašim službám.

Štruktúrované myslenie

Máte záujem o strategické poradenstvo?

    K spracúvaniu osobných údajov dochádza v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Bližšie informácie sú dostupné TU.