Školenia naživo

Školenia naživo organizujeme v dobre prístupných, moderných priestoroch. Väčšinou trvajú od 9.00 do 16:00, s hodinovou prestávkou na obed uprostred.

V cene je samotný kurz, školiace materiály, občerstvenie a pitný režim. Na školeniach samotných kombinujeme viacero interaktívnych prístupov, od simulovanej debaty cez cvičenia až po modelové situácie. Teória je podávaná v zrozumiteľných celkoch a vždy je priestor na jej preskúšanie a praktické osvojenie.

Kurzy pre verejnosť