Analýza komplexných problémov

Toto školenie nadväzuje na kurzy argumentácie. Cieľom je naučiť sa detailnejšie čítať svet, v ktorom žijeme, identifikovať v ňom problémy aj príležitosti a naučiť sa nachádzať a dobre odkomunikovať riešenia a zmeny. Účastníci sa tiež naučia štruktúru prezentácie plánu, vďaka ktorej sa budú vedieť na komunikáciu o zmenách lepšie pripraviť.

Rozmýšľanie a rozprávanie o zmenách a návrhoch zmien patrí k najzmätočnejším oblastiam našich životov. Keďže každý a každá vnímame svet inak, ani priestor pre možné zmeny nevnímame rovnako. Preto je potrebné urobiť si poriadok v tom, ako môžeme zdieľať naše pohľady na prostredie, v ktorom žijeme, ako v ňom identifikujeme problémy alebo príležitosti a ako svet môžeme zmeniť.

Školenia pre firmy

GESTORKA ŠKOLENIA

Hana Skljarzska

Hana Skljarzska je stelesnením nadšenia pre inovácie a zlepšenia. V lektorskom tíme zodpovedá za aktualizáciu a zlepšovanie našich školení a neustále vyhľadáva podnety pre nové prístupy a riešenia. Bola mládežníckou delegátkou v OSN, projektovou koordinátorkou organizácie LEAF a okrem školení sa venuje facilitácii. V kurzoch spája skúsenosti z debatného sveta so sociologickým vzdelaním a dlhoročnou praxou.

Základný kurz (1 deň)

Účastníci a účastníčky si odnesú:

 • techniky pre lepšie pochopenie a uchopenie komplexnosti reality, v ktorej pracujeme a vytvárame návrhy na zmenu a riešenie problémov
 • schopnosť pracovať s vlastnými predpokladmi a predsudkami
 • nástroje, ako spoznávať a efektívne popísať problémy a rozoznávať ich príčiny
 • cit pre limity myslenia a osvojenie techniky na jeho vedomú kontrolu
 • jednoduché formy prezentácie návrhov na zmenu, prezentačné techniky spojené s osobným štýlom, organizáciou reči a logickým a efektívnym usporiadaním argumentov do logických celkov
 • štruktúru, vďaka ktorej môžu podávať informácie v obmedzenom časovom rámci stručne, presvedčivo s plnohodnotným obsahom
 • prehľadné materiály, vďaka ktorým sa k obsahu školenia budú môcť kedykoľvek vrátiť

Rozšírenie (1-2 dni)

Účastníčky a účastníci si odnesú:

 • nástroje na hodnotenie informácií, analýzu a ich aplikácie na definovanie problému
 • vedomosti potrebné k analýze aktérov a ich motivácií
 • schopnosti potrebné pre kreatívne generovanie riešení samostatne aj v tíme (kolaboratívne, participatívne) a ich prioritizáciu.
 • nástroje pre identifikáciu komplexných štrukturálnych problémov, prioritizácie a vytváranie strategických línií v napojení na špecifické modely a nástroje riadenia vo firme (Agile, Lean Sigma apod.)
 • techniky na analýzu budúcnosti
 • príprava špekulácií a scenárov o budúcnosti, aplikovanie analýzy pre súčasnosť a pre kreatívne generovanie riešení a nastavenie priorít
 • schopnosť rozoznávať a analyzovať dostupné dáta a ich relevanciu pri riešení aktuálneho problému
 • prehľadné materiály, vďaka ktorým sa k obsahu školenia budú môcť kedykoľvek vrátiť

Máte záujem o školenie?

  K spracúvaniu osobných údajov dochádza v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Bližšie informácie sú dostupné TU.

  Pokračujte vo vzdelávaní

  Na základný kurz Analýza komplexných problémov môžete nadviazať jeho rozšírením, návratom k teórii argumentácie pre pokročilých alebo zahĺbením sa do špecifických tém. Kurzy aktívneho počúvania a schopnosti reakcie vám umožnia lepšie reagovať na postoje a argumenty ľudí okolo vás a ak sa rozhodnete pre kurzy vyjednávania, pripravíme vás na dosahovanie cieľov v obchode aj denných situáciách.