Pasce mysle s Jánom Markošom

Cieľom školenia je zoznámiť sa so základmi odhaľovania chýb v myslení. Človek je tvor väčšinou iracionálny, no schopný niekedy až krištáľovo čistej logickej dedukcie. Obraz sveta pred nami je neustále ohýbaný našimi vlastnými skúsenosťami s ním, ale aj podnetmi a informáciami z nášho okolia. Uprostred tohto všetkého sa snažíme urobiť čo najlepšie rozhodnutia a čo najjasnejšie obhájiť svoje motivácie a názory.

Pri tomto všetko robíme chyby. Niekedy nevedome, kvôli nesprávnemu použitiu logiky alebo jazyka, inokedy náročky, v snahe dosiahnuť v komunikácii svoje ciele za každú cenu. Naučiť sa rozoznávať chyby v myslení je dobrým začiatkom cesty k ich odhaľovaniu a odstraňovaniu. Ak spoznáme limity, ktoré v našich mozgoch vznikli počas evolúcie, môžeme sa naučiť minimalizovať ich dopad na naše myslenie a rozhodovanie.

Ponuka školení pre firmy a verejnosť

GESTOR ŠKOLENIA

Ján Markoš

Ján Markoš je slovenským šachovým veľmajstrom a autorom doteraz najúspešnejšej knihy o kritickom myslení – Sila rozumu v bláznivej dobe. Napísal tiež knihu o etických dilemách Medzi dobrom zlom. Venuje sa najmä logike, logickým chybám a rétorickým faulom. Prednáša tiež o kognitívnych skresleniach.

Základný kurz (1 deň)

Účastníci a účastníčky si odnesú:

  • poznanie o evolúcii a fungovaní ľudského mozgu a o jeho účele
  • príklady častých logických chýb a rétorických faulov, ukázané na príkladoch zo slovenskej aj svetovej každodennej praxe
  • zážitok práce s obsahom zo slovenských a svetových médií a nachádzania logických chýb a faulov
  • základnú znalosť o kognitívnych skresleniach a spôsoboch, ako môžu ovplyvniť naše myslenie a rozhodovanie

Máte záujem o školenie?

    K spracúvaniu osobných údajov dochádza v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Bližšie informácie sú dostupné TU.

    Pokračujte vo vzdelávaní

    Poďte sa zahĺbiť do špecifických tém a pokračujte v našich školeniach. V kurzoch argumentácie sa naučíte tvoriť argumenty a školenia aktívneho počúvania a schopnosti reakcie sa naučíte na argumenty vhodne odpovedať, kurzy vyjednávania vás pripravia na dosahovanie cieľov v obchode aj denných situáciách a ak si vyberiete riešenie problémov, získate vhľad do toho, ako problémy idetifikovať, popísať a ako nachádzať a komunikovať ich riešenia.